dumhuvud tem 197 traduções em 11 línguas

traduções de dumhuvud

SV PT Português 29 traduções
 • cabeça-oca (n) [uppförande - kvinna, person - man, uppförande - man] (informal)
 • estúpido (n) [person - man, uppförande - man, uppförande - kvinna] {m}
 • tonto (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • idiota (n v) [an unintelligent person, uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • grosseiro (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • besta (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • rústico (n) [uppförande - man] {m}
 • mal-educado (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • bruto (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • limitado (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • mal-educada (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • burro (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • imbecil (n v) [an unintelligent person, person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • maluco (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • cabeça-dura (n) [uppförande - man, person - man, uppförande - kvinna] {f}
 • burra (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • cretina (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • limitada (n) [uppförande - man, uppförande - kvinna, person - man] {f}
 • beócia (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • estúpida (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • pinel (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • cretino (n) [person - man, uppförande - man, uppförande - kvinna] {m}
 • beócio (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • tonta (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • parvo (n) [uppförande - man, uppförande - kvinna, person - man] {m}
 • pessoa simplória (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • grosseira (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • bruta (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • mão-furada (n) [uppförande - man] {m}
SV EN Inglês 17 traduções
 • dope (n) [uppförande - man, uppförande - kvinna]
 • blockhead (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] (informal)
 • knucklehead (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] (informal)
 • bonehead (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] (informal)
 • numskull (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] (informal)
 • dumbbell (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] (informal)
 • dingbat (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] (informal)
 • simpleton (n) [uppförande - man, uppförande - kvinna] (informal)
 • dummy (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] (informal)
 • nitwit (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] (informal)
 • boob (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] (informal)
 • jackass (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] (informal)
 • asshole (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] (informal)
 • thickhead (n) [uppförande - man] (informal)
 • nincompoop (n) [person - man] (arch.)
 • booby (n) [uppförande - man] (informal)
 • dunce [One backward in book learning]
SV ES Espanhol 30 traduções
 • estúpido (n) [uppförande - kvinna, person - man, uppförande - man] {m}
 • tonto (n v) [an unintelligent person, uppförande - man, uppförande - kvinna] {m}
 • retrasado (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • rústico (n) [uppförande - man] {m}
 • patán (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • imbécil (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • bobo (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • grosero (n) [uppförande - man, uppförande - kvinna] {m}
 • bruto (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • idiota (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • zopenco (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • zoquete (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man, person - man] {m}
 • estúpida (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • cretina (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • retrasada (n) [uppförande - man, person - man, uppförande - kvinna] {f}
 • boba (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man, person - man] {f}
 • bobalicona (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • burra (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • cretino (n) [person - man, uppförande - man, uppförande - kvinna] {m}
 • bobalicón (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • burro (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • tonta (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • simplón (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • badulaque (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • palurdo (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • gamberro (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • bruta (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • palurda (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • grosera (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • gamberra (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
SV FR Francês 32 traduções
 • imbécile (n) [person - man, an unintelligent person, uppförande - man, uppförande - kvinna] {m}
 • idiot (n v) [an unintelligent person, uppförande - man, uppförande - kvinna] {m}
 • sot (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • cruche (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • rustre (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • lourdaud (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • lourdaude (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • balourde (n) [uppförande - man, person - man, uppförande - kvinna] {f}
 • bêtasse (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • nigaude (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • ignorante (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • cancre (n) [One backward in book learning, uppförande - man, uppförande - kvinna, person - man] {m}
 • sotte (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • gourde (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • grosse bête (n) [uppförande - man, person - man, uppförande - kvinna] {f}
 • andouille (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • crétine (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • abrutie (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • crétin (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man, person - man] {m}
 • âne (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • âne bâté (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • balourd (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • abruti (n) [person - man, uppförande - man, uppförande - kvinna] {m}
 • idiote (n v) [an unintelligent person, uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • nigaud (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • niais (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • malotru (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • butor (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • mufle (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • goujat (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • malotrue (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • empoté (n) [uppförande - man] {m}
SV IT Italiano 33 traduções
 • sciocco (n) [uppförande - kvinna, person - man, uppförande - man] {m}
 • stupido (n v) [an unintelligent person, person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • maleducato (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • zotico (n) [uppförande - man] {m}
 • bifolco (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • cafone (n) [uppförande - man] {m}
 • zoticone (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • scemo (n v) [an unintelligent person]
 • stupida (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • testa di legno (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • zuccona (n) [person - man, uppförande - man, uppförande - kvinna] {f}
 • cretina (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • babbea (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • sempliciotta (n) [uppförande - man, uppförande - kvinna, person - man] {f}
 • tonta (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • sciocca (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • testona (n) [uppförande - man, uppförande - kvinna, person - man] {f}
 • asina (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • tonto (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • sempliciotto (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • idiota (n) [uppförande - man, uppförande - kvinna] {m}
 • imbecille (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • zuccone (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • cretino (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • babbeo (n) [person - man, uppförande - man, uppförande - kvinna] {m}
 • testone (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • asino (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • gonzo (n) [uppförande - man, uppförande - kvinna, person - man] {m}
 • maleducata (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • zoticona (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • bifolca (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • persona dalle mani di pasta frolla (n) [uppförande - man] {f}
 • persona maldestra (n) [uppförande - man] {f}
SV DE Alemão 17 traduções
SV NL Holandês 25 traduções
 • dwaas (n) [uppförande - man, uppförande - kvinna] {m}
 • idioot (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • domkop (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • sufferd (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • domoor (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • stomkop (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • dommerik (n) [uppförande - man, uppförande - kvinna, person - man] {m}
 • ezelin (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • oen (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • druiloor (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • stommelinge (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • uilskuiken (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {n}
 • sul (n) [uppförande - man, person - man, uppförande - kvinna] {m}
 • imbeciele (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • stommerik (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • botterik (n) [uppförande - man, uppförande - kvinna, person - man] {m}
 • kalfskop (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • stommeling (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • ezel (n) [person - man, uppförande - man, uppförande - kvinna] {m}
 • imbeciel (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • idiote (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • oelewapper (n) [person - man, uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • onbeschofte vent (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] {m}
 • onbeschofte meid (n) [uppförande - kvinna, uppförande - man] {f}
 • breekal (n) [uppförande - man] {m}
SV CS Tcheco 1 tradução
SV PL Polonês 3 traduções
SV BG Búlgaro 1 tradução
SV RU Russo 9 traduções